امکان پرداخت آنلاین و امن از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب فراهم شد