به خاطر بالابردن امنیت کاربران این سایت مجهز به آی پی اختصاصی و نصب گواهی اس اس ال جهت ورود امن به حساب کاربری شد